Ju Jitsu Norge logo - JJN, landets ledende stilartsorganisasjon for ju jitsu

Selvforsvar - Helse
Mosjon - Sport

Om disse sidene til Ju Jitsu Norge

Treningsglede
Egenutvikling

Gå til startsiden

Om ju jitsu. Hva er det? Hvordan trenes det?

Om ju jitsu som praktisk og funksjonelt selvforsvar

Ju jitsu for voksne, menn og kvinner

Ju jitsu og kampsport for barn og unge

Kom i form med ju jitsu og kampsport!

Ju jitsu konkurransetrening: fight, duo-kata og grappling (bakkekamp)

Ju Jitsu Norge pensum, trening, innhold og metodikk

JJN's ressurssenter - stedet for deg som søker mer informasjon

Ju jitsu, japansk stridskunst og kampkunst

Ulike kurser i JJN: Konflikthåndtering, instruktørkurser, kvinnekurser, selvforsvarskurser, yrkeskurser

Ju Jitsu Norge og World Kobudo seminarer og treningssamlinger

Ju jitsu som voldsmestring og beskyttelsesteknikker for yrkesutøvere

Om JJN - Ju Jitsu Norge

Om World Kobudo Federation - "den vennlige kjempen"

Gå til klubbens hjemmeside - Kick Kampsport (åpnes i nytt vindu)

Kontakt oss i dag!

Our English home page - engelsk startside.

 

Dersom det er en stund siden du besøkte oss sist vil du se du har ryddet opp og bygget om. På denne måten skal det være ennå lettere for deg å finne frem til (forhåpentligvis) relevant og interessant informasjon om ju jitsu  generelt og Ju Jitsu Norge spesielt. I tillegg vil du finne informasjon om selvforsvar. Emner  som kampsport, budo og kampkunst finner du foreløpig også her, men vil gradvis bli flyttet over til kampkunst.net (klikk her for å kikke på dette webområdet)

Lurer du på å starte opp med en kamp- sport, komme i form, lære deg selvforsvar?

Da anbefales du å lese denne boken (klikk her).

Ukens sitat:

"If you always give, you will always have"

 (Chinese proverb)

Les flere sitater her!

Ju Jitsu Norge merke 

 

Det er over 15 år siden vi først la disse sidene ut som en informasjonskanal for Oslo Ju Jitsuklubb og Ju Jitsu Norge. Klubben byttet senere navn til Kick (nå Kick Karate og Ju Jitsuklubb), men det er ju jitsu som hele tiden har vært hovedaktiviteten.

Klubben har gjennom årene vært hovedbase for stilarten Ju Jitsu Norge og norsk ju jitsu, og det er hit folk gjerne søker når de ønsker konkret, fylldig og saklig informasjon om dette temaet. 

Siden du har tatt veien hit er det naturlig å anta at du søker informasjon, og har ett eller flere spørsmål knyttet til temaene nevnt ovenfor.

Kanskje er det som privatperson, en voksen mann eller kvinne, ungdom eller barn? Kanskje søker du hit som instruktør, nåværende elev eller tidligere trenende? Muligens er du en forelder som leter etter egnet trening for ditt barn- et sted hvor du føler deg trygg på det som læres ut, og på rammene rundt treningen?

Uansett hva årsaken er, og uavhengig av hva du søker informasjon om, vil vi forsøke å hjelpe til så godt som mulig.

Via knappene på venstre side kan du søke deg videre til det temaet eller de temaene du vil utforske videre.  Som ethvert domene med respekt for seg selv vil vi oppdatere ofte, slik at du skal finne ferske nyheter og matnyttige opplysninger!

Du vil kunne finne opplysninger bl. a. om:

bullet Hva som kjennetegner JJN stilen, hvordan den trenes m.m.

bullet Klubber rundt om i landet

bullet Trening for barn og unge, voksne av begge kjønn

bullet Organisasjoner i inn- og utland

bullet Ulike konkurranserettede aktiviteter

bullet Det sentrale selvforsvarsaspektet

bullet Treningssamlinger

bullet Personlig oppfølging

bullet Yrkesrettede kurser/treninger

bullet Ressurser som kan hjelpe deg med trening, instruksjon, klubbdrift m.m.

Leter du etter informasjon om bra trening for mosjon, selvforsvar, konkurranse og egenutvikling etter moderne prinsipper - da er du kommet rett! JJN trening er tuftet på tradisjon, kultur og erfaring, og egner seg like godt for begge kjønn. Det er allsidig, morsom og ikke minst nyttig trening hvor du utvikler deg i ditt eget tempo.

Velkommen til oss!
Torbjørn Arntsen, signatur  

[Startsiden] [Ju Jitsu] [Selvforsvar] [Voksne] [Barn] [Mosjon/fitness] [Konkurranser] [JJN pensum]
[Ressurser] [Kampkunst] [Kurser] [Seminarer] [Yrkesutøvere] [JJN] [WKF] [Kick] [Kontakt oss] [English]

 

Alle rettigheter ©: Ju Jitsu Norge, Torbjørn Arntsen, 2004 - 2008
Copyright to Ju Jitsu Norge, 2004 -2008