Ju Jitsu Norge logo - JJN, landets ledende stilartsorganisasjon for ju jitsu

Selvforsvar - Helse
Mosjon - Sport

Om selvforsvar og ju jitsu

Treningsglede
Egenutvikling

Gå til startsiden

Om ju jitsu. Hva er det? Hvordan trenes det?

Om ju jitsu som praktisk og funksjonelt selvforsvar

Ju jitsu for voksne, menn og kvinner

Ju jitsu og kampsport for barn og unge

Kom i form med ju jitsu og kampsport!

Ju jitsu konkurransetrening: fight, duo-kata og grappling (bakkekamp)

Ju Jitsu Norge pensum, trening, innhold og metodikk

JJN's ressurssenter - stedet for deg som søker mer informasjon

Ju jitsu, japansk stridskunst og kampkunst

Ulike kurser i JJN: Konflikthåndtering, instruktørkurser, kvinnekurser, selvforsvarskurser, yrkeskurser

Ju Jitsu Norge og World Kobudo seminarer og treningssamlinger

Ju jitsu som voldsmestring og beskyttelsesteknikker for yrkesutøvere

Om JJN - Ju Jitsu Norge

Om World Kobudo Federation - "den vennlige kjempen"

Gå til klubbens hjemmeside - Kick Kampsport (åpnes i nytt vindu)

Kontakt oss i dag!

Our English home page - engelsk startside.

 

 

Dagens ju jitsu har en rekke funksjoner. Det er glimrende konkurranseformer. Det trenes og utføres som militær nærstrid. Arten trenes og anvendes av flere politifolk (arrestasjonsteknikk m.m.) og vektere. Det er basisen i dette jeg kaller Beskyttelsesteknikk (praktisk konlikthåndtering og voldsmestring for yrkesutøvere). Det er glimrende og allsidig trening for mosjon (utholdenhet, styrke, smidighet, koordinasjon etc.). Arten har også en rekke momenter som vi for enkelhets skyld kan kalle personlighetsutvikling.

Likevel er det nok selvforsvar som de fleste tenker på i forbindelse med ju jitsu. Arten har fra opprinnelsen av utviklet seg fra å være rene militære nærstridteknikker, til også å være sivile metoder anvendt for personlig beskyttelse/selvforsvar.

Hva gjør ju jitsu til egnede selvforsvarssystemer?:

For det første at systemene, i det minste de fleste av dem, har behold mye av sitt funksjonelle og realistiske preg. Merk at jeg ikke her snakker om effektivt selvforsvar. Dette begrepet er en noe bortimot absurd konstruksjon, og diskuteres nærmere i denne artikkelen her. Funksjonalitet er noe helt annet, og det består av kvalitetssikrede, sterke og effektive teknikker - beregnet til å fungere i gitte situasjoner mot visse typer angrep.

For det andre at systemene inneholder en stor bredde av forsvarsmetoder. Typisk inneholder ju jitsu:

bullett Slag, spark og støt

bullett Angrep mot nervepunkter

bullett Kast, fellinger, neddragninger, svepinger etc.

bullett Frigjøringer fra ulike grep i klær, på kropp, mot strupen, i håret etc.

bullett Unnvikelser, forflytninger, avledninger og blokkeringer

bullett Låsegrep, fastholdinger og transportmetoder

bullett Unnvikelser, forflytninger, avledninger og blokkeringer

bullett Distraksjoner, blendinger etc.

bullett Forsvar mot våpenangrep

bullett Anvendelse av ulike våpen i forsvarsøyemed (kniv, batong/stokk m.m.)

bullett Fallteknikk, ruller, bevegelsesteknikker fra liggende og opp i stående etc.

bullett Stranguleringsteknikker

For det tredje trenes ju jitsu typisk i alle situasjoner: stående liggende, forfra, bakfra, på knærne - mot en eller flere angripere osv.

For det fjerde er det vanlig at teknikker trenes både i statisk og dynamisk form, dvs. både stillestående og i bevegelse. Ytterpunktet her er såkalt randori eller fri form.

For det femte trenes metodene stort sett alltid mot en eller flere partnere, dvs. soloform, eller såkalt kata  er mindre brukt. Dette er også for å beholde mer av realismen i treningen.

Til sist kommer dette at metodene oftest spenner fra det helt myke og defensive til det ekstremt harde og offensive.

Summen av alt dette gjør at det er en stor bredde i de virkemidlene man har til rådighet, og at dette trenes med funksjon for øyet. Mens funksjonen i eldre ju jitsu var militær strid, er funksjonen i dag oftest sivilt selvforsvar basert på de gamle metodene.

Det snevre synet på selvforsvar:

Det er særlig tre grove forenklinger som gjør seg gjeldende. Den ene sier at all vold er grov/hard vold, som må takles med tilsvarende harde virkemidler. Denne feilaktige forenklingen oppstår gjerne blant menn som vanker i spesielle bymiljøer hvor volden typisk er hardere og grovere, hvor det er mer brutalt. Et slik typisk miljø er enkelte deler av utelivsbransjen. Dersom man tror på denne myten har men ikke tid eller lyst til å trene noe annet enn "effektivt selvforsvar".

Den andre forenklingen går på at forsvaret starter når den/de andre går fysisk til angrep. Dvs. at alt selvforsvar er fysiske teknikker mot fysiske angrep.

Den tredje av disse forvrengningene eller forenklingene går på at vold kun er fysiske angrep, noe som er helt galt. Det "pussige" (egentlig helt logiske) er at alle disse tre forenklingene kommer fra samme gruppe med menn, helst noe yngre menn fra spesielle miljøer, eller med et noe forenklet syn på verden og på begreper som årsak og virkning.

Det reelle ved volden:

Sannheten om vold, og noe som gjør at ju jitsu kan fungere optimalt som selvforsvarssystemer, er følgende:

bullett Vold er mye mer enn fysiske angrep; den er verbal, psykisk, materiell, latent m.m.

bullett Forsvaret bør optimalt settes inn mye før det evt. har eskalert til grov vold.

bullett Angrepene i det virkelige livet er mye mer nyansert enn slag, spark og våpen.

bullett Helt vanlige mennesker som deg og meg har anvendt ju jitsu som selvforsvar.

bullett Dette har variert fra enkle frigjøringer, til fellinger og kast og opp til hardere ting.

bullett Man kan ikke generalisere og si hva som kommer til å fungere!

bullett Det eneste vi vet er at forsvaret vil ligge langs en skala fra "mykt til hardt"

bullett Noe annet vi vet er at det du har trent på vil du kunne anvende.

Noen (få) praktiske eksempler på anvendte ju jitsu teknikker:

Godt voksen dame blir angrepet med strupegrep i Pilestredet i Oslo. Hun frigjør seg og løper vekk.

En annen voksen dame blir forsøkt ranet i Kristiansand. Hun snur seg rundt og slår vedkommende rett i bakken.

Ung mann truet med kniv inne på T-baneområdet på Carl-Berners plass i Oslo. Han knekker armen på vedkommende.

Ung mann slått etter med ildrake på privat fest. Han gjør en relativt enkel ju jitsu teknikk som sender vedkommende på en flyvetur.

Trinn, kortvokst og godt voksen meteorolog blir angrepet av narkoman i det førstnevnte skal ta ut penger fra minibank. Den narkomane ligger på bakken og gisper etter luft i løpet av sekunder.

Ung jente blir holdt igjen i hendene på Grønland T-banestasjon i Oslo. Hun frigjør seg enkelt og går derfra.

Ung dame forsøkt ranet i kassa på Rimi. Smeller kassaapparatet igjen over hendene på raneren og smeller til ham med knyttneven.

Tung og uvillig rusbruker går bananas i butikk i Storgata. Blir "geleidet" ut med et enkelt ledegrep og parkert på fortauet utenfor.

Jente angrepet av syk person på Grünerløkka i Oslo. Hun skyver ansiktet hans bestemt bort, og kalrer å frigjøre seg.

Gutt blir forsøkt mobbet (sparket og slått etter) i skolegården. Det eneste han gjør er å steppe unna/unnvike angrepene, til mobberen blir sliten og gir opp.

Voksen dame forsøkt slått ned i Øvre Slottsgate. Hun foretar noen forflytninger unna det som er reelle angrep og kommer seg uskadd unna.

Dame fulgt etter i Trondheim. Anvender trening og taktisk årvåkenhet til å snu situasjonen.

Kjent politiker forsøkt voldtatt. Bruker en rekke teknikker for å uskadeliggjøre angriperen og komme seg unna.

Voksen mann forsøkt angrepet i kjeller. Bruker treningsbakgrunnen og en brannslukker til å sette personen ut av spill.

Jente angrepet bakfra i kø på postkontoret i Risør. Kaster vedkommende over skulderen slik at han blir liggende og lur på hva som skjedde.

Mann angrepet forfra under et hageselskap. Snur seg med angrepsbevegelsen, og kaster vedkommende "relativt" hardt.

Ung mann angrepet bakfra under russefeiring. Kaster vedkommende enkelt og greit opp på et bilpanser.

Mann tatt tak i tøyet bakfra, forsøkt dratt rundt og slått inne på et kjent utested i Oslo. Angriperen havner direkte inn i en lås og havner sprellende på bakken.

Mann angrepet av tre andre menn ved Carl Berner i Oslo. Han anvender "linjeprinsippet" (en selvforsvars- og treningsmodell), samt bilen til å "sett opp" angriperne. Slår ned en av personene, hvoretter de to andre forsvinner.

 Hva er felles for disse eksemplene?:

For det første at det er anvendt helt vanlig "tradisjonell" JJN ju jitsu. For det andre at de er fri for det vanlig macho-våset du hører fra mange som forteller om hvor tøffe man var når man "banket opp" en eller annen på byen. Dette er hendelser som ingen av de impliserte går rundt å forteller om - ingen av dem er stolt av å måtte anvende teknikker for å klare seg. Tvert om - i de fleste tilfellene er dette personer som synes det er leit at en situasjon har kommet ut av kontroll.

Et annet fellestrekk er at dette er helt vanlige mennesker i alle aldre, med høyst varierende fysiske forutsetninger og kunnskap/erfaring.

Mer kommer..

[Startsiden] [Ju Jitsu] [Selvforsvar] [Voksne] [Barn] [Mosjon/fitness] [Konkurranser] [JJN pensum]
[Ressurser] [Kampkunst] [Kurser] [Seminarer] [Yrkesutøvere] [JJN] [WKF] [Kick] [Kontakt oss] [English]

 

Alle rettigheter ©: Ju Jitsu Norge, Torbjørn Arntsen, 2004 - 2008
Copyright to Ju Jitsu Norge, 2004 - 2008