Ju Jitsu Norge logo - JJN, landets ledende stilartsorganisasjon for ju jitsu

Selvforsvar - Helse
Mosjon - Sport

Yrkesutøvere og ju jitsu. Har det noe for seg?

Treningsglede
Egenutvikling

Gå til startsiden

Om ju jitsu. Hva er det? Hvordan trenes det?

Om ju jitsu som praktisk og funksjonelt selvforsvar

Ju jitsu for voksne, menn og kvinner

Ju jitsu og kampsport for barn og unge

Kom i form med ju jitsu og kampsport!

Ju jitsu konkurransetrening: fight, duo-kata og grappling (bakkekamp)

Ju Jitsu Norge pensum, trening, innhold og metodikk

JJN's ressurssenter - stedet for deg som søker mer informasjon

Ju jitsu, japansk stridskunst og kampkunst

Ulike kurser i JJN: Konflikthåndtering, instruktørkurser, kvinnekurser, selvforsvarskurser, yrkeskurser

Ju Jitsu Norge og World Kobudo seminarer og treningssamlinger

Ju jitsu som voldsmestring og beskyttelsesteknikker for yrkesutøvere

Om JJN - Ju Jitsu Norge

Om World Kobudo Federation - "den vennlige kjempen"

Gå til klubbens hjemmeside - Kick Kampsport (åpnes i nytt vindu)

Kontakt oss i dag!

Our English home page - engelsk startside.

 

Svaret på dette er ja...., og samtidig nei. Det vil si, det kan være både en bra ting, og en mindre bra ting. Dette avhenger av hvilket yrke vi snakker om, og om hva slags metoder det er snakk om for den aktuelle yrkesgruppen.

Les om yrkesrelatert sikkerhet her.
Beskyttelsesteknikk.

 

 

 

 

 

La det være klart med en gang: Begrepet selvforsvar i jobbsammenheng bør ikke være et tema! Hvorfor? Det ligger tydelig nok i de to ordene som sammen danner begrepet: Selv og Forsvar. Altså forsvare seg selv, evt. forsvare det selv.
Det er to momenter som gjør dette uheldig:

For det første dette at det i de fleste yrker er en kunde, klient, pasient, beboer, bruker, eldre, ungdom etc. det evt. er du skal forsvare deg mot.

For det andre at selvforsvar er en tap/vinn situasjon. I selvforsvar kan du "vinne" der og da, men siden "tape" i en rettssak. Eller evt. motsatt. Det finnes uansett ingen seierherre i en selvforsvarssituasjon! Selvforsvar er rettet mot "gata", eller til nød kanskje mot den "private" volden i hjemmet.

 Metoder som er tenkt anvendt mot yrkesutøvere bør være rettet i størst mulig grad mot en vinn/vinn situasjon, og bør ikke ha elementer av selvforsvar i seg.

Militær nærstrid:

Opprinnelig var ju jitsu "bare" militær nærstrid. Det var en del av metodene til den japanske elitekrigeren bushi (også kalt samurai). Naturligvis brukes ju jitsu også i dag som nærstridsmetoder for militært personell. I denne sammenhengen kan det være arrestasjonsmetoder for militærpoliti, bevæpnet eller ubevæpnet nærkamp, avvæpning med mer.

Andre yrkesgrupper som kan sies å ligge inn mot nærstridsbiten, men som like vel har helt andre rammer, er politi, vektere, dørvakter, livvakter etc. Her vil de fysiske teknikkene være rettet mot å skaffe ro, orden og kontroll - ikke mot det å skade, eliminere, eller "nøytralisere" som det så flott heter på militærspråket.

 Vinn/vinn tanken:

Enhver person - fra en sykepleier til en dørvakt, fra en butikkansatt til en politimann, fra en barnevernsansatt til en vekter, fra en konduktør til en livvakt bør primært være opptatt av dette:
Minst mulig fysiske teknikker, minst mulig vold, mest mulig forebygging og positiv kommunikasjon.

 Mer kommer..

 

 

 

[Startsiden] [Ju Jitsu] [Selvforsvar] [Voksne] [Barn] [Mosjon/fitness] [Konkurranser] [JJN pensum]
[Ressurser] [Kampkunst] [Kurser] [Seminarer] [Yrkesutøvere] [JJN] [WKF] [Kick] [Kontakt oss] [English]

 

Alle rettigheter ©: Ju Jitsu Norge, Torbjørn Arntsen, 2004 - 2008
Copyright to Ju Jitsu Norge, 2004 -2008