Ju Jitsu Norge logo - JJN, landets ledende stilartsorganisasjon for ju jitsu

Selvforsvar - Helse
Mosjon - Sport

Kurser i Ju Jitsu Norge, selvforsvar, yrkeskurser m.m.

Treningsglede
Egenutvikling

Gå til startsiden

Om ju jitsu. Hva er det? Hvordan trenes det?

Om ju jitsu som praktisk og funksjonelt selvforsvar

Ju jitsu for voksne, menn og kvinner

Ju jitsu og kampsport for barn og unge

Kom i form med ju jitsu og kampsport!

Ju jitsu konkurransetrening: fight, duo-kata og grappling (bakkekamp)

Ju Jitsu Norge pensum, trening, innhold og metodikk

JJN's ressurssenter - stedet for deg som søker mer informasjon

Ju jitsu, japansk stridskunst og kampkunst

Ulike kurser i JJN: Konflikthåndtering, instruktørkurser, kvinnekurser, selvforsvarskurser, yrkeskurser

Ju Jitsu Norge og World Kobudo seminarer og treningssamlinger

Ju jitsu som voldsmestring og beskyttelsesteknikker for yrkesutøvere

Om JJN - Ju Jitsu Norge

Om World Kobudo Federation - "den vennlige kjempen"

Gå til klubbens hjemmeside - Kick Kampsport (åpnes i nytt vindu)

Kontakt oss i dag!

Our English home page - engelsk startside.


 

Ju Jitsu Norge systemet har vært grunnlaget for en lang rekke yrkes- og spesialkurser, samt foredrag og forelesninger gjennom alle år. I det følgende vil vi ta for oss noe av dette.

Trenger, eller ønsker du at noen følger det opp personlig?  

Ta kontakt med oss i dag!  

Vi arrangerer også trening og kurs i mindre grupper. 

 

 

 

 

 

 

Yrkeskurser:

Rune S. Henrichsen og undertegnede startet tidlig med å avholde kurser for bl.a. psykiatrisk helsepersonell og ansatte i kollektivtrafikk. Etter hvert kom også til dørvakter og en rekke andre yrkesgrupper.

Det vi så var at det for det første var et stort behov for egnede metoder og veiledning i egnede metoder. For det andre at ju jitsu inneholdt en rekke metoder og prinsipper som var velegnet for dette formålet.

Det som gjorde ju jitsu (JJN-stilen) så velegnet, var ikke minst det store spekteret av teknikker, i tillegg til at det er et praktisk selvforsvarsorientert system. De mykeste teknikkene var de som oftest egnet seg i forhold til å avverge slag, å komme seg ut av et grep eller å utvikle fornuftige og humane metoder for nedlegging, fastholding, transport osv.  Harde teknikker har avgjort sin plass i en ren selvforsvarssetting, men har liten eller ingen anvendelse i de aller fleste situasjoner en yrkesutøver møter.

I tillegg til å utvikle gode teknikker og fysiske metoder for å håndtere kontroll, transport, tvang, avverging osv. ble det etterhvert større og størr behov for å flette dette sammen med oppbygging av gode rutiner og tiltak, anvendelse av kommunikasjon og konflikthåndtering, samhandlingsstrategier etc.

Fra rene fysiske kurser i det som fikk betegnelsen Beskyttelsesteknikk ble det derav typisk en kombinasjon av de to (fysiske og mer kommunikative) formene. Og gradvis ble det så utviklet et konsept hvor det kunne gis opplæring og trening også for de som ikke hadde behov for, eller ønske om å lære seg fysiske teknikker. Dette kan eksempelvis være ansatte som kan møte verbale konflikter, men hvor fysisk vold ikke er et tema. Eller det kan være at man har de fysiske metodene på plas, men ønsker å vite mer om forebygging, avverging, samhandling, kommunikasjon, service, kundebehandling, samhandling, årvåkenhet el. l.

I dag undervises Beskyttelsesteknikk av undertegnede, og du kan lese mer om ju jitsu og Beskyttelsesteknikk for yrkesutøvere ved å gå hit (klikk her).

Spesialkurser:

Begrepet spesialkurser innebærer egne, mer kortvarige kurser i ju jitsu, selvforsvar, konflikthåndtering eller andre tilsvarende emner.

Opp gjennom årene har JJN og JJN-klubber avholdt en rekke slike spesialkurser for krisesentre, reiseselskaper, kvinnegrupper, skoler for funksjonshemmede, lærere med mer. Selvforsvarskurser for kvinner er et typisk eksempel på noe som stadig avholdes.

Innholdet på slike kurser avhenger naturligvis av hvilken gruppe det er snakk om, og behovet og ønskene til den aktuelle gruppen. Fordelen med et kurs er at det kan "skreddersys" til den aktuelle gruppen, med de forutsetninger, behov og ønsker deltakerne og arrangøren har.

Varighet på et kurs kan være alt fra noen timer til flere uker. Typisk er et helgekurs, eller kurs som går over noen få uker, en gang per uke 1-2 timer.

Er det ikke falsk trygghet med et kortvarig kurs?:

Dette er et bra spørsmål, fordi det absolutt er mulig å gi falsk trygghet til deltakerne på et kortvarig kurs. Men la oss heller snu det litt på hodet. Er det slik at du har noen garanti for å mestre en gitt situasjon selv om du har trent kampsport eller selvforsvar i en lang rekke år? Naturligvis ikke - det følger ikke noe garantibevis med treningen!

Er det ikke da bedre å gi litt kunnskap? Alle må jo begynne et sted! Falsk trygghet blir det dersom det utstedes verdiløse garantier, eller det ikke gjøres klart at det er mye man ikke kan etter å ha trent noen timer.

For å sikre at det ikke skapes en illusjon av trygghet vil en seriøs kursholder understreke dette poenget. Samtidig vil innholdet være av en slik karakter at det faktisk er mulighet til å lære noe fornuftig og holdbart i løpet av få timer.

Men det viktigste er likevel dette: At et kurs gjerne inneholder metoder som normalt ikke dekkes av regulær selvforsvarstrening, som forebygging, statistikk, stratetgi og taktikk, konflikthåndtering osv. Dvs. metoder som ligger i forkant av en evt. fysisk selvforsvarsteknikk. I tillegg vil gjerne et kurs inneholde informasjon om hjelpeapparatet, og hva man kan gjøre dersom man har vært utsatt for trakassering, trusler, fysisk vold og overgrep i privat eller yrkesmessig sammenheng.

Forelesning og foredrag:

Forespørsler om forelesninger og foredrag dukker opp fra tid til annet. Dette er gjerne 1-2 timers oppdrag for Rotary, Husmorlag, venneforeninger, idrettslag, nettverk for yrkesutøvere, bedrifter etc.

Innholdet i slike foredrag er gjerne vold og voldsmestring, hva som er årsaker og mekanismer, hvordan gjerningsmenn tenker, vhordan man kan forebygge og reagere i ulike situasjoner, og ikke minst hva som er realiteten bak utrolig dårlige (les: direkte feilaktige) begreper som "blind vold" og "umotivert vold".

Undertegnede har avholdt slike foredrag ved mange anledninger, og det er alltid givende og interessant. Ikke minst møter man mange spørsmål og tanker som er viktige å ha med seg som selvforsvarsutøver og -instruktør. Vi lever jo av og til i vår egen lille verden...

Kan du og din klubb holde slike kurser og foredrag:

Svaret er kort og godt: Ja! Tilhører dere JJN er det noe vi gjerne hjelper til med. Også i utviklingen av skriftlig materiell til kursene. Utenom JJN vil det nok være noe begrenset med tid og kapasitet, men ta gjerne kontakt, så skal jeg se hva jeg kan får til!

[Startsiden] [Ju Jitsu] [Selvforsvar] [Voksne] [Barn] [Mosjon/fitness] [Konkurranser] [JJN pensum]
[Ressurser] [Kampkunst] [Kurser] [Seminarer] [Yrkesutøvere] [JJN] [WKF] [Kick] [Kontakt oss] [English]

 

Alle rettigheter ©: Ju Jitsu Norge, Torbjørn Arntsen, 2004 - 2008
Copyright to Ju Jitsu Norge, 2004 - 2008