Ju Jitsu Norge logo - JJN, landets ledende stilartsorganisasjon for ju jitsu

Selvforsvar - Helse
Mosjon - Sport

Ju jitsu for barn, treningsglede, mestring, trygghet m.m.

Treningsglede
Egenutvikling

Gå til startsiden

Om ju jitsu. Hva er det? Hvordan trenes det?

Om ju jitsu som praktisk og funksjonelt selvforsvar

Ju jitsu for voksne, menn og kvinner

Ju jitsu og kampsport for barn og unge

Kom i form med ju jitsu og kampsport!

Ju jitsu konkurransetrening: fight, duo-kata og grappling (bakkekamp)

Ju Jitsu Norge pensum, trening, innhold og metodikk

JJN's ressurssenter - stedet for deg som søker mer informasjon

Ju jitsu, japansk stridskunst og kampkunst

Ulike kurser i JJN: Konflikthåndtering, instruktørkurser, kvinnekurser, selvforsvarskurser, yrkeskurser

Ju Jitsu Norge og World Kobudo seminarer og treningssamlinger

Ju jitsu som voldsmestring og beskyttelsesteknikker for yrkesutøvere

Om JJN - Ju Jitsu Norge

Om World Kobudo Federation - "den vennlige kjempen"

Gå til klubbens hjemmeside - Kick Kampsport (åpnes i nytt vindu)

Kontakt oss i dag!

Our English home page - engelsk startside.

 

Som forelder og pårørende er du nødvendigvis nøye med hva ditt barn skal lære. Ikke minst gjelder dette når temaet er teknikker som omhandler fysisk selvforsvar og kampsport i en eller annen form. Jeg ville blitt skremt om du ikke var meget opptatt av det.

 

Lurer du på hva de ulike artene inneholder og hvordan treningene foregår? Hvilken trening er best for ditt barn?

Da anbefaler vi deg å lese denne boken (klikk her).

 

 

 

 

 

 

 

De vanligste spørsmålene fra foreldrene går på om barna lærer å slå og sparke, på om det er mye disiplin på treningene, og ikke minst på om barna bruker det de har lært i skolegården. I det følgende skal jeg forsøke å besvare de vanligste spørsmålene om barn, ju jitsu og annen kampsporttrening.

Hva ligger i treningen?:

Kampsporttrening er disiplinerende, men det er ikke disiplin for disiplinens egen skyld.

Treningen består av to "deler". En del som er mer fri og lekbetont, og som går på trene inn motoriske ferdigheter, skape trivsel, øke utholdenhet m.m. Her der det lov å ha "liv og røre". Dog foregår treningen i kontrollerte former, og under oppsyn av en instruktør hele tiden. Det er et absolutt forbud mot å plage andre, ikke ta hensyn til andre, eller å gjøre ting som kan utsette andre for ubehag eller skade.

Den typen øvelser som brukes er oftes lekbetonte, gjerne med et moment av samarbeid i bunn. Øvelsene brukes typisk som oppvarming, avslutning, eller som et lite avbrekk i løpet av treningen.

Den "alvorlige" delen av treningen er der hvor det kreves konsentrasjon, det å følge med, være stille etc. Det er dette som er selve kjernen ved våre arter, og som skaper den roen og disiplinen artene er kjent for.

Denne tekniske delen av treningen består i å utføre de ulike øvelsene som barna skal lære til en bestemt grad (nivå eller klasse).

I ju jitsu trening kan den tekniske delen bestå av falløvelser (ruller etc.), frigjøringer fra grep, nedlegginger, det å forsvare seg på bakken ("bryting"), komme seg unna slag og spark (unnvikelser og forflytninger), slag- og sparkøvelser m.m.

Slag og spark for barn?: 

Det man bør være klar over er at de fleste barn lærer seg presumsivt voldelige og skadelige teknikker uansett. Dette skjer via kamerater, "lek", TV, videospill, tegneserier/bøker etc.

Uten korreksjon og ballast fra voksne kan slik innlæring gi meget uheldige konsekvenser.

 Mer kommer..

[Startsiden] [Ju Jitsu] [Selvforsvar] [Voksne] [Barn] [Mosjon/fitness] [Konkurranser] [JJN pensum]
[Ressurser] [Kampkunst] [Kurser] [Seminarer] [Yrkesutøvere] [JJN] [WKF] [Kick] [Kontakt oss] [English]

 

Alle rettigheter ©: Ju Jitsu Norge, Torbjørn Arntsen, 2004 - 2008
Copyright to Ju Jitsu Norge, 2004 - 2008