Ju Jitsu Norge logo - JJN, landets ledende stilartsorganisasjon for ju jitsu

Selvforsvar - Helse
Mosjon - Sport

Ju jitsu for voksne

Treningsglede
Egenutvikling

Gå til startsiden

Om ju jitsu. Hva er det? Hvordan trenes det?

Om ju jitsu som praktisk og funksjonelt selvforsvar

Ju jitsu for voksne, menn og kvinner

Ju jitsu og kampsport for barn og unge

Kom i form med ju jitsu og kampsport!

Ju jitsu konkurransetrening: fight, duo-kata og grappling (bakkekamp)

Ju Jitsu Norge pensum, trening, innhold og metodikk

JJN's ressurssenter - stedet for deg som søker mer informasjon

Ju jitsu, japansk stridskunst og kampkunst

Ulike kurser i JJN: Konflikthåndtering, instruktørkurser, kvinnekurser, selvforsvarskurser, yrkeskurser

Ju Jitsu Norge og World Kobudo seminarer og treningssamlinger

Ju jitsu som voldsmestring og beskyttelsesteknikker for yrkesutøvere

Om JJN - Ju Jitsu Norge

Om World Kobudo Federation - "den vennlige kjempen"

Gå til klubbens hjemmeside - Kick Kampsport (åpnes i nytt vindu)

Kontakt oss i dag!

Our English home page - engelsk startside.

 

På denne siden vil vi ta for oss ju jitsu generelt, og JJN systemet spesielt, slik det trenes for voksne menn og kvinner, men først...

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er ønsker, behov og mål hos den enkelte?:

Det kan naturligvis være store forskjell mellom de ønsker og behov den enkelte har, og derav de mål man setter seg. Noe er imidlertid oftere forekommende enn andre ting, og la oss derfor se på dette. Dette gjør vi best ved å belyse nettop dette med ønsker, behov og mål.

I bunnen av all aktivitet ligger behovene. De er ting vi må ha dekket, eller vi føler at vi må ha dekket. Eksempel på et behov enkelte har i fobindelse med trening innenfor kampsport eller kampkunst er behovet for trygghet. Andre sterke behov er eksempelvis kontroll, oppmerksomhet, makt, tilhørighet, aksept, mestring, stabilitet og variasjon. Veldig få har oversikt over de egentlige behovene som ligger til grunn for det å begynne med trening, men du kan få et hint dersom du høre uttrykk som "jeg må" eller "jeg skal". "Jeg kan", "jeg vil", "jeg bør". "jeg kommer til å" eller "jeg tror"  er oftere uttrykk for ønsker, drømmer eller forhåpninger.

Disse noe svakere uttrykkene/ønskene er det mennesker presenterer når de "vil komme i form", "håper å lære seg litt selvforsvar", "tror det vil være en artig form for trening", "bør ta av noen kilo", "burde trimmet litt mer", "jeg tror sønnen min kan ha godt av det" osv.

For å gi deg et høyst reelt eksempel. Behovene for trygghet og kontroll er sterke hos veldig mange av oss. Det å lære seg selvforsvar kan enkelte oppleve som en form for øking av trygghet og kontroll - og det er det jo også reelt sett! Imidlertid vil ikke personen selv komme frem med det virkelige behovet. Kanskje er det ikke engang bevisst.

Andre ønsker å komme i form, eller ta av noen kilo. Bak slike ønsker ligger det behov for sosial aksept, mestring, tilhørighet, attraktivitet, makt osv.

 "Skal jeg bli psykolog også nå da?":

 På ingen måte! Det tar mange år, og utenfor rekkevidden for de fleste av oss. Psykologi handler imidlertid om vanlig forekommende menneskelige følelser, tanker og handlinger, og har i utgangspunktet ikke noe med sykdom å gjøre. Du er altså ikke syk fordi om du bryr deg om psykologi :-) Det handler mest om å få mer selvinnsikt, og forstå mer av hvordan du, og andre, er "skrudd sammen".

Dersom du vet mer om dine virkelige behov er det lettere å finne den rette formen for trening, det rette treningsstedet for deg, og de rette menneskene å trene med og hos. Når du kommer fem til erkjennelsen: "Jeg må", eller "Jeg skal" har du funnet hovednøkkelen til å lykkes! Hvis du skal bli "verdensmester" i en bestemt art, hvis du må få til en bestemt teknikk - da er sjansen stor for at det kommer til å skje, forutsatt at du gir det nok tid. Sterk motivasjon + nok tid + nok innsats = godt resultat!

Hva er målet ditt, og vil du nå det?:

 

Mer kommer..

[Startsiden] [Ju Jitsu] [Selvforsvar] [Voksne] [Barn] [Mosjon/fitness] [Konkurranser] [JJN pensum]
[Ressurser] [Kampkunst] [Kurser] [Seminarer] [Yrkesutøvere] [JJN] [WKF] [Kick] [Kontakt oss] [English]

 

Alle rettigheter ©: Ju Jitsu Norge, Torbjørn Arntsen, 2004 - 2008
Copyright to Ju Jitsu Norge, 2004 - 2008