Ju Jitsu Norge logo - JJN, landets ledende stilartsorganisasjon for ju jitsu

Vanlige stilte spørsmål ("F.A.Q")

 

Det er mange som har spørsmål om kampkunstene og kampsportene. Sjansen er derfor relativt stor for at noen andre har stilt det spørsmålet nettopp du lurer på.

Siden det er mange av de samme spørsmålene som går igjen, har vi samlet en del av disse her. Sjekk med listen nedenfor og klikk deg videre! Det enkelte spørsmålet er nærmere besvart lenger ned på siden. Og skulle du ikke finne svaret på det du spør om er det bare å ta kontakt med oss!

De vanligste spørsmålene vi får:

Spørsmål:

Hvilken stilart er best?

Hvordan konkurreres det i ju jitsu?

Hvor mange ju jitsu stiler finnes det?

Hvor lang tid tar det før jeg "blir god"?

Hvor lang tid vil jeg bruke til sort belte?

Må jeg være myk, i god form osv. for å begynne med ju jitsu? Hvor gammel er man når man begynner?

Hva er forskjellen på klassisk og moderne ju jitsu?

Spørsmål:

Hva er forskjellen på jujutsu, ju jitsu og jiu-jitsu?

Hvilken teknikk er mest effektiv?

Jeg har trent ju jitsu et annet sted før, kan jeg beholde graden min/beltet mitt?

Hva menes med "dan"?

Hva er hensikten med all bukkingen?

Er det mye "mystikk" og ritualer på treningene?

Hva er Brazilian jiu-jitsu?

Her følger svarene:

Spørsmål:

Svar:

Hvilken stilart er best?

Om du snakker om ju jitsu eller andre arter vil svaret måtte bli: Best til hva? Dette kommer an på hva du er ute etter. Selvforsvar, konkurranser, mosjon eller noe annet? Ønsker du primært å jobbe med slag og sark eller ønsker du noe annet? Vil du trene med "de tøffe gutta", eller ha mer rolig, mosjonsorientert trening?
Absolutt alle stilarter og alle treningssteder har sine fordeler og spesialiteter. Vi anbefaler alltid at du

Hva er forskjellen på jujutsu, ju jitsu og jiu-jitsu?

Det er bare forskjellige skrivemåter for samme ting. Du kan lese mer om dette på denne siden her.

Hvilken teknikk er mest effektiv?

Dette er et umulig spørsmål å svare på! Vi anbefaler deg å lese denne artikkelen her. Du kan si det så sterkt at diskusjonen om effektivt selvforsvar er helt ødeleggende, både for oss som treningssystemer, samfunnet som helhet og deg som individ.
Hvis du med effektiv teknikk mener en kvalitetssikret og mekanisk god teknikk, da snakker du om noe helt annet. Det er en positiv og saklig fornuftig diskusjon!

Hvordan konkurreres det i ju jitsu?

Det finnes ulike konkurranseformer i ju jitsu/jujutsu: Kamp (fighting), og såkalt duo (par). I tillegg konkurreres det enkelte steder I det som kalles grappling (bakkekamp). Du kan lese mer om dette på denne siden her.

Hvor mange ju jitsu stiler finnes det?

Det er veldig mange ju jitsu stiler i verden i dag. På verdensbasis er det helt umulig å si noe sikkert, men det dreier seg sikkert om mange hundre, sannsynligvis tusener. Veldig få av disse er tradisjonelle, japanske former. De fleste er hybrider, dvs. sammensatte arter.
Det kan være like stor forskjell på to ju jitsu stiler som på karate og aikido... Noen vektlegger slag/spark, andre det å jobbe på bakken (typisk: Brazilian jiu-jitsu), noen er veldigg selvforsvarsorienterte, andre ikke, noen jobber med våpen, mens andre ikke legger så stor vekt på dette.

Kan jeg beholde graden min/beltet mitt dersom jeg har trent ju jitsu et annet sted før?

Hvis du trener JJN (Ju JItsu Norge) stilen kan du trygt beholde den graden du har i en annen JJN klubb.
Selv om det er lang tid siden du har trent vil ingen ta fra deg graden din. Denne signaliserer en viss kunnskap, og den besitter du jo (selv om du sikkert er litt rusten...)
Dersom du går til et annet system (ju jitsu eller noe annet), vil du høyst sannsynligvis måtte gå gradene forfra. Uansett er det vanlig (i fornuftige ju jitsu klubber i det minste) at du beholder det beltet du har, og så tar gradene etter hvert. Det er mulig du vil kunne gå raskere frem, siden du har kunnskap og erfaring fra tidligere.
Går du til en annen stilart (judo til karate eksempelvis) er det vanlig å starte fra begynnelsen med hvitt belte (eller uten belte).

Hvor lang tid tar det før jeg "blir god"?

Det kommer an på hva du mener med å være god! En god fighter? God til å forsvare deg? En god person? :-)
Det er folk som har trent i 14 dager og klart seg bra i alvorlige situasjoner, og det er de som har blitt skadet selv om de har trent i årevis.
Ingen situasjoner er like, og det er derfor umulig å svare på om du vil lykkes. Det viktigste er uansett viljen din!
Og det vi kan si er at du har en større sjanse jo lenger du har trent, og jo riktigere du har trent (dvs. har hatt innsats på treningene, og trent med kvalitet).

Hvor lang tid vil jeg bruke til sort belte?

Det varierer av flere faktorer. I noen stilarter er det teoretisk mulig å klare sort belte på 3-4 år, noe vi synes er for kort tid.
I JJN (og de fleste andre norske jj-stiler) tar det typisk 5-6 år, og en må være fyllt 16 år for å bære 1. dan. Grunnen til det er at det er mye man skal ha lært skikkelig, og det følger også et visst ansvar både utad og innad med graden.
Hvor lang tid du ellers bruker avhenger av treningsinnsats, forutsetninger, holdning (modenhet) og regelmessighet i treningen.

Hva menes med "dan"?

Med dan menes en som har en grad sort belte, 1. dan (shodan), 2. dan (nidan), 3. dan (sandan) osv. Det er teoretisk sett ti grader av sort belte. De første gradene er gjerne beltet helt sort, evt. med streker/striper nederst på beltet. Fra og med 4. dan kan beltet være rødt og sort (dersom den som bærer det har tittelen renshi). Fra 6. dan kan det bæres et rødt og hvitt belte. Fra 8. dan er det mulig å bære et helt rødt belte.
Dette varierer fra stilart til stilart, og i noen systemer brukes det kun sorte belter uavhengig av grad.

Hva er forskjellen på klassisk og moderne ju jitsu?

Når vi snakker om klassisk ju jitsu så er de eldste, dokumenterte formene kjent blant annet som Nihon koryu jujutsu eller Segoku jujutsu. Nihon koryu jujutsu står for japansk, gammel-stil (eller tradisjon) jujutsu. Disse formene stammer fra Muromachi perioden (1333-1573). Dette var stridsarter primært beregnet for krigere i strid, og det ble ofte anvendt våpen som et supplement til teknikkene. Systemene gikk under navn som yawara, kogusoku, koshi mawari, hakuda med mer. Yawara skrives for øvrig med samme tegnet som ju.
I Edo perioden oppstod flere av de skolene eller tradisjonene (ryu) som ligger nærmere dagens moderne ju jitsu. Denne formen for ju jitsu kalles oftest for Edo jujutsu. Disse formene er mindre rettet mot militær strid, og mer mot sivilt bruk.
De ju jitsu stilene som er dannet mot slutten av, eller etter Tokugawa perioden (1603-1868) blir ofte referert til som Gendai jujutsu, eller moderne ju jitsu.
Uansett vil de fleste av disse tradisjonene, systemene og skolene (ryu), i det minste alt fra Edo jujutsu og Segoku jujutsu, falle inn under betegnelsen klassisk ju jitsu.
Moderne ju jitsu går ofte inn under betegnelsen goshin jujutsu (goshin betyr selvforsvar) er arter som ikke er basert direkte på Nihon jujutsu. Disse systemene er ofte ikke-japanske, og kan hente influenser fra andre arter. De er alle fra perioden etter 1868 (etter Tokugawa perioden).
JJN stilen er som du skjønner per definisjonen her goshin jujutsu.

Må jeg være myk, i god form osv. for å begynne med ju jitsu? Hvor gammel er man når man begynner?

Det er dessverre en vanlig misoppfatning at man "må være i form" for å begynne med ju jitsu (eller annen kampkunst). Det vil si det samme som at man må være i form for å komme i form, eller ha trent for å kunne trene :-) - med andre ord en umulig "Catch-22" situasjon.
Jeg ser ikke bort ifra at det finnes skoler eller stilarter som kjøre relativt hardt, også på nybegynnernivå. Dette er ikke noe du finner de fleste steder, og ihvertfall ikke i JJN.
Det ligger i sakens natur at du skal oppleve en følelse av mestring og trivsel, og at dette ikke er noe du vil få dersom du må "bæres hjem" etter trening.
Det hjelper å være myk, det er en fordel å være sterk osv., men det er ikke noen forutsetning. Ferdigheter og form kommer gradvis som en følge av regelmessig trening!
Når det gjelder alder så varierer dette fra klubb til klubb. Noen steder (som på Kick) har man barnepartier fra 4 års alder. Andre steder fra 7 eller 8 år. Enkelte steder tar ikke inn barn.
Oppover finnes det ingen grense, her er det helse og motivasjon som avgjør: Husk, alder er bare et tall!

Hva er hensikten med bukkingen?

Først må vi understreke at bukking er en tradisjonell form for hilsing, som ikke har noen ting med religion å gjøre. I kampsportene finner du kristne, muslimer, buddhister, andre religioner, tvilere og ikke troende om hverandre. Bukking og hilsing har naturligvis også lite eller ingen ting med selvforsvar å gjøre (bortsett fra det å kunne viserespekt for andre mennesker, som definitivt er viktig sett fra et selvforsvarsperspektiv!).
Denne hilsingen har flere funksjoner, ikke minst sikkerhetsmessig. Du bukker når du går ut og inn av lokalet for å vise at du er klar. Samtidig er dette et signal til instruktøren, som skal ha kontroll over gruppen.
Du hilser til din treningspartner som et signal på at dere begge er klar og har forstått oppgaven.
Hilsing har også et element av stil, rammer og tradisjon i seg. Du viser respekt ovenfor de ulike fakorene forbundet med treningen, deg selv, partnerne, instruktøren, stilarten, tradisjonene osv.
Det er samtidig også en måte å klargjøre tankene og fokusere på ved oppstilling og før og etter utførelsen av teknikker.
Bukking og hilsing kan for enkelte føles litt fremmed til å begynne med, på samme måte som det er unaturlig å håndhilse hvis man ikke er vant til det..
Dette er imidlertid noe som raskt blir helt naturlig, og som oppleves som en nødvendig og fin ramme rundt treningen.

Er det mye "mystikk" og ritualer på treningene?

Det kommer an på hva du mener med mystikk og ritualer :-). Som nevnt ovenfor er det en del hilsing forbundet med våre former for trening. Dette er nødvendige "ritualer" slik vi ser det (sikkerhet, trygghet, tradisjon, stil m.m.)
Når det gjelder mystikk så finnes det i enkelte stilarter noe av dette. Du vil kunne møte begreper som chi eller ki-kraft, indre styrke osv. I JJN finner du dette ikke, vi ønsker å være så langt fra mystisisme og "overnaturlige krefter" som det er mulig å komme.
Det vil kunne være at du opplever teknikker og metoder som, når de er perfekt timet og utført, grenser til det magiske, men det er noe helt annet.
For oss er det mystiske lite annet enn et resultat av nok (som i mye..), regelmessig (som i ofte..), og god nok trening.

 

"Hvis du er redd for å spørre er du redd for å lære!" 

[Startsiden] [Ju Jitsu] [Selvforsvar] [Voksne] [Barn] [Mosjon/fitness] [Konkurranser] [JJN pensum]
[Ressurser] [Kampkunst] [Kurser] [Seminarer] [Yrkesutøvere] [JJN] [WKF] [Kick] [Kontakt oss] [English]

 

Alle rettigheter ©: Ju Jitsu Norge, Torbjørn Arntsen, 2004 - 2008
Copyright to Ju Jitsu Norge, 2004 - 2008